Uzman Köşemiz

Uzman Köşemiz

DEĞERLİ ANNE VE BABALAR;

Gürdal Çocuk Yuvaları olarak öğrencilerimizi verdiğimiz eğitim ile akademik açıdan en iyi noktaya getirmeyi hedeflerken onların iyi bir vatandaş, iyi bir insan olarak topluma katılması için ahlaki altyapının oluşturulması gerektiğini de düşünüyoruz.

 

Bu amaçla 01.01.2009 tarihinden itibaren yuvalarımızda ‘Karakter Eğitimi’ programı uygulanmaya başlanacaktır.
Karakter eğitiminde amacımız öğrencilerimize toplumsal değerleri öğreterek sorumluluk duygusunu geliştirerek kişilerarası iletişimde ve bir vatandaş olarak toplum içerisinde etkili bir birey olabilmelerini sağlamaktır.

 

2009 yılında karakter eğitimi kapsamında her ay aşağıdaki konular ele alınacaktır.

  • OCAK: Sevgi ve Saygı
  • ŞUBAT: Arkadaşlık ve Paylaşma
  • MART: Mutluluk
  • NİSAN: Hoşgörü
  • MAYIS: İşbirliği
  • HAZİRAN: Dürüstlük

Belirlenen konular sınıf içerisinde şarkı, şiir, dramatizasyon ve grup çalışmaları şeklinde işlenecektir.

 

Ayın Karakter Eğitimi konusunu evde çocuğunuzla birlikte konuşup, tartışmanız ve ona davranışlarınızla model olmanız öğrencilerimizi hedeflediğimiz noktaya daha çabuk ulaştırmamız açısından önem taşımaktadır.

 

PSİKOLOJİK BÜLTEN

 

İLK BEŞ YILIN ÖNEMİ

 

İlk beş yıl, çocuğun yaşamında gelişim hızının yüksek olduğu ve çocuğun kişiliğinin biçimlendiği en önemli yıllardır. Bu ilk beş yılın önemi tartışılamaz bir gerçektir. Çocuğun kişiliğinin temel yapısı bu dönemde oluşmaktadır.

 

Bu dönemde oluşan temel kişilik çocuğun yaşamının her devresinde etkili olacaktır. Yaşamında insanlarla ilişkilerinin ne düzeyde olacağını, taşıyacağı korkuları, tepkileri, olaylar karşısındaki tutumu, içe kapanık mı, yoksa dışa dönük mü olacağı bu dönemde belirlenecektir.

 

İLK BEŞ YIL, ÇOCUĞUN ZEKA GELİŞİMİNDE DE ÇOK ÖNEMLİ YILLARDIR.

 

Chicago Üniversitesi üyelerinden Dr. Benjamin Bloom’un yaptığı kapsamlı araştırmaların sonuçları incelendiğinde şu gerçekle karşılaşıyoruz. ÇOCUĞUN DÖRT YAŞINA GELDİĞİ ZAMAN ZEKASININ YAKLAŞIK %50’sinin, SEKİZ YAŞINA GELDİĞİNDE DE YÜZDE %80’İNİN OLUŞTUĞU SAPTANMIŞTIR. ÇOCUĞUN İLK BEŞ YIL İÇİNDE ALGILAYACAĞI ZEKA UYARILARININ, ONUN BÜYÜDÜĞÜ ZAMANKİ ZEKASINI BELİRLEMEKTE ÖNEMLİ ROL OYNADIĞI NET BİR ŞEKİLDE ANLAŞILMAKTADIR.

 

İlk beş yılın kişilik özelliklerini ve önemini çok iyi kavrayarak değerlendirmeli, beklentilerimizi bu yönde oluşturarak ona göre davranmalıyız.

 

ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE ARZU ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE HAZIRLAYABİLMEMİZ, BU DÖNEMİ VERİMLİ OLARAK DEĞERLENDİRMEKLE MÜMKÜNDÜR.

 

Bu dönemde çocuklarımızla etkili bir iletişim kurmalı, fiziksel, ruhsal gereksinimleri karşılanmalı, zihinsel uyarımlarla beslenmeli, nitelikli yeterli zaman ayırmalı, sevgimizle güven oluşturmalı ve bu şekilde onlara mümkün olduğunca katkıda bulunmalıyız.

 

Muhakkak ki çocuk yetiştirmek güç, karmaşık ve yorucu bir iştir.

 


ANCAK BU ZORLUKLARA BİLGİ, SEVGİ VE AKILCILIKLA YAKLAŞIRSAK BU ÇABALAR BİZLERE BÜYÜK HAZ VEREN BİR UĞRAŞ HALİNDE DÖNÜŞÜR.

 

İKİ-ÜÇ YAŞ ARASI

 

Bir ve iki yaşlar arasındaki sıralama çağı, bir denge dönemi iken, yaklaşık iki-üç yaş arasındaki büyüme çağı bir dengesizlik dönemidir. Doğa bu sıralamayı öylesine düzenlemiştir ki, tek sayılı yaşların (bir,üç,beş v.b.) denge, çift sayılı yaşların (iki, dört, altı) dengesizlik dönemleri olduğunu hiç kuşkusuz söyleyebiliriz.

 

Denge ve dengesizlik sözlerinden neyi kastettiğimizi bir genelleme ile belirtmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Çocuğunuzun çevresinde bulunması sizin için bir sevinç kaynağı oluyorsa çocuğunuz denge dönemindedir.

 

Gelişimin bu dengesizlik döneminde var olan olumlu yanları ayırt etmek ana babanın önemli görevlerinden biridir. İki yaşındaki çocuğunuzun olumsuz tutumu ve başkaldırısı, her ne kadar size zorlu dakikalar yaşatacaksa da bunun çocuğunuzun gelişimi açısından olumlu bir devre olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Çocuğunuz bu çetin aşamayı yapmadığı takdirde, bebekliğin o durağan devresinde sürekli takılıp kalabilir.

 

Okul öncesi yılların en zorlusu hiç kuşkusuz iki-iki buçuk yaş dönemidir. Çocuk bu yaşlardayken hep aşırı uçlarda davranış gösterir. Çevresiyle ilişkileri bozuktur. Arkadaşlarıyla geçinemez.

 

Çocuk katı, inatçı ve huysuzdur. İstediğinin anında gerçekleşmesini ister. Ödün vermesi, çevresindekilerle veya koşullarla uzlaşması olanaksızdır. Çevreye ayak uyduramaz. Her şeyin gönlüne göre olmasını ister. Örneğin, annesi en sevdiği masalın bir bölümünü anlatacak olsa kıyametler kopar.

 

Evin düzenine ayak uydurmak yerine, kendi inadını sürdürmeye yöneliktir. Ama bir de bakarsınız ki çocuk az önce tutturduğu şeyin 180 derece tersi bir dönüş yapmış bu kez de yeni isteğine direniyor.

 

Bu çağdaki çocuk zorbalığa; baskıcılığa eğilimlidir. Çevresine buyruk vermekten hoşlanır. Evin tek hakimi gibi, bir küçük kral gibi davranır.

 

HAZIRLAYAN: Psikolog B. Gürdal UÇKUN